تبلیغات
یار خدا - چهل حدیث در مورد ازدواج
 
یار خدا
ز گهواره تا گور دانش بجوی

چهل حدیث در مورد ازدواج

1) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

وقتی كسی كه به خواستگاری می آید و اخلاق و دین اش مایه رضایت است به او زن دهید كه اگر چنین نكنید ، فتنه و فساد زمین را پر خواهد كرد

(نهج الفصاحه ، ح247)

2 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

بهترین ازدواجها ها آن است كه آسان تر انجام گیرد .

 (نهج الفصاحه ، ح248)

3 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

در اسلام هیچ بنایی ساخته نشد ، كه نزد خدای عز وجل محبوبتر و ارجمند تر از ازدواج باشد .

(بحار الانوار . ج103 0ص222)

4 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

ازدواج سنت من است پس هر كه از سنت من روی بر گرداند از من نیست .

(بحار الانوار . ج103 0ص220)

5 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

هر كه دوست دارد كه پاك و پاكیزه خدا را دیدار كند ، با همراه داشتن همسری به دیدارش رود0

(بحار الانوار . ج103 0ص220)

6 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

هر جوانی كه در دوره جوانی خود ازدواج كند ، شیطانش فریاد بر آورد كه : وای بر او دین خود را از گزند من حفظ كرد .

(كنز العمال . ح44441)

7 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

هر كه ازدواج كند نصف عبادت به او داده شده است .

(بحار الانوار . ج103 0ص220)

8 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

دو ركعت نمازی كه ازدواج كرده می خواند ، برتر از هفتاد ركعت نمازی است كه فرد عزب می خواند .

(بحار الانوار . ج103 0ص219)

9 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

زن بگیرید ؛ زیرا كه ازدواج كردن روزی شما را بیشتر می كند .

(بحار الانوار . ج103 0ص217)

10 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

مردان عزب خود را زن دهید ؛ زیرا با این كار خداوند اخلاق آنان را نیكو می گرداند و روزیهایشان را زیاد می كند و بر جوانمردی های آنان می افزاید .

                           (بحار الانوار . ج103 0ص222)

11 ) امام صادق (علیه السلام) :

هر كه از ترس تهیدستی ازدواج نكند ، به خدای متعال گمان بد برده است . خدای متعال می فرماید : « اگر تهیدست باشد خداوند از فضل خود توانگرشان می سازد » .

(نور الثقلین . ج3 . ص597)

12 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

از مردی به نام عكاف پرسید : آیا همسری داری ؟ عرض كرد : خیر . پرسید : آیا كنیزی داری ؟ عرض كرد : خیر . پرسید : آیا توان مالی داری ؟ عرض كرد : آری . حضرت فرمود : ازدواج كن مگر نه از گناه كاران هستی .

 (بحار الانوار . ج103 0ص219)

13 ) امام صادق (علیه السلام) :

هر كه مجردی را زن دهد ، از جمله كسانی است كه خداوند در روز قیامت به او نظر می افكند .

(اصول كافی . ج5 . ص331)

14 ) امام علی (علیه السلام) :

بهترین وساطتها این است كه میان دو نفر در امر ازدواج وساطت شود . تا سر وسامان بگیرند .

  (بحار الانوار . ج103 0ص222)

15 ) امام باقر (علیه السلام) :

مردی خدمت رسول خدا (صل الله علیه و آله) آمد و در امر ازدواج كسب تكلیف و اجازه كرد ، حضرت فرمود :  آری ازدواج كن و بر تو باد به زنان متدین ، خدا خیرت دهد .

(وسائل الشیعه . ج14 . ص21)

16 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

نباید حسن صورت زن را بر حسن دین داری او برگزید .

(كنز العمال . ح44590)

17 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

با زن به خاطر چهر چیز ازدواج می شود : مال و ثروتش ، زیبایی اش ، دینداری اش و اصل و نسب خانواده اش ؛ و تو با زنان متدین ازدواج كن

(كنز العمال . ح44602)

18 ) امام حسن (علیه السلام) :

به مردی كه با ایشان در باره ازدواج دختر خود مشورت كرد ، فرمود : او را به مردی با تقوا شوهر ده ؛ زیرا اگر دختر تو را دوست داشته باشد گرامیش می دارد و اگر دوستش نداشته باشد به وی ستم نمی كند .

(مكارم الاخلاق . ج1 . ص446)

19 ) امام صادق (علیه السلام) :

شومی و ناخجستگی زن ، زیاد بودن كابین او و نافرمانی از شوهرش می باشد .

(معانی الاخبار . ص152)

 20 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

بهترین مهریه سبكترین آن است .

(كنز العمال . ح44707)

                                                        

21 ) امام كاظم (علیه السلام) :

جهاد زن خوب شوهر داری كردن است .

(اصول كافی . ج5 . ص507)

 

22 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

هر گاه مرد به زن خود آبی بنوشاند ، پاداش برد .

(كنز العمال . ح44435)

23 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

به زن خود خدمت نكند ، مگر صدیق یا شهید یا مردی كه خداوند خیر دنیا و آخرت او را بخواهد .

  (بحار الانوار . ج104 0ص132)

24 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

هر زنی كه شوهرش را هفت روز خدمت كند ، خداوند هفت در دوزخ را به رزی او ببندد و هشت در بهشت را به رویش بگشاید ، تا از هر در كه بخواهد وارد شود و هیچ زنی نیست كه جرعه ای آب به شوهرش بنوشاند مگر آنكه این عمل او برایش بهتر از یكسال عبادت باشد كه روزهایش را روزه و شب هایش را به عبادت سپری كند .

(إرشاد القلوب . ص175)

25 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

بدانید كه خداوند عز و جل و رسولش بیزارند از كسی كه به زنش ستم می كند تا آنكه زن طلاق خلع بگیرد .

(ثواب العمال . ص 339 )

26 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

مراسم ازدواج را آشكار برگزار كنید و خواستگاری را پنهان .

(كنز العمال . ح44532)

27 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

هر كه به اعتماد خدا و به امید ثواب ازدواج كند بر خدا لازم است كه او را یاری كند .

(نهج الفصاحه ، ح278)

28 ) امام رضا (علیه السلام) :

با كسی كه اخلاقش بد است وصلت نكنید .

(وسائل الشیعه . ج5 . ص10)

 

29 ) امام باقر (علیه السلام) :

با كسی كه از اخلاق و دینش رضایت دارید ازدواج كنید ، خودداری شما از وصلت با او باعث فتنه و فساد بزرگ در جامعه می شود .

(اصول كافی . ج5 . ص347)

30 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

از خوشبختی و سعادت مرد این است كه زن با فضیلت و شایسته ای نصیبش گردد .

(اصول كافی . ج5 . ص327)

31 ) امام صادق (علیه السلام) :

هر زنی كه به شوهر خود بگوید كه از تو خیری ندیده ام عمل چنین زنی هیچ گشته و باطل می شود .

(وسائل الشیعه . ج14 . ص115)

32 ) امام باقر (علیه السلام) :

چرا مومن زن نگیرد ، كه شاید خدا به او فرزندی دهد كه زمین را به «لااله الاالله»سنگین سازد .

(مكارم الاخلاق . ص573)

33 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

هر كه قدرت بر ازدواج داشته باشد و ازدواج نكند از من نیست .

(مكارم الاخلاق . ص؟)

34 ) امام رضا (علیه السلام) :

اگر در باره ازدواج و دامادی آیتی محكم و سنتی پیروی شده (از رسول خدا(صل الله علیه و آله)) هم نبود ، باز موضوع نیكی به خویشاوندان و مانوس شدن با بیگانه كه خداوند در این امر قرار داده است ؛ انگیزه ای بود كه خردمند صاحبدل به ازدواج رغبت كند و عاقل درست اندیش به آن بشتابد .

 (مكارم الاخلاق . ص449)

35 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

بهترین ازدواج ها آن است كه آسان تر انجام بگیرد .

(نهج الفصاحه ، ح248)

35 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

سه چیز است كه در آن شوخی نیست : طلاق ، نكاح و آزاد كردن بنده .

(نهج الفصاحه ، ح258)

36 ) امام صادق (علیه السلام) :

افراد با ایمانی كه ازدواج می كنند با این عمل نصف دین خود را از خطر مصون می دارند .

(اصول كافی . ج5 . ص329)

37 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

بهترین امت من در درجه اول كسانی هستند كه ازدواج كرده اند و مردان و زنان بدون همسر در مرتبه آخر قرار دارند .

(مسترك الوسائل . ج2 . ص531)

38 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

آن كس كه دختر خود را به ازدواج مرد فاسقی در آورد با این عمل از او قطع رحم نموده است .

(محجت البیضاء . ج3 .ص94)

39 ) امام صادق (علیه السلام) :

از دعا های رسول خدا (صل الله علیه و آله) این بود كه خدایا به تو پناه می برم از زنی كه مرا پیر می كند قبل از آنكه زمان پیری ام فرا رسد .

(اصول كافی . ج5 . ص326)

40 ) پیامبر اكرم (صل الله علیه و آله) :

ای جوان زود ازدواج كن و از زنا بپر هیز زیرا كه زنا ریشه های ایمان را از دلت می برد .

(مكارم الاخلاق . ص96)

سید علی جان غازینوع مطلب : حدیث، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
یکشنبه 3 تیر 1397 05:44 ق.ظ
I am now not positive where ʏou'rе getting your info,
but good topic. I needs to spend a ѡhile studying mucdh mⲟre or figufing out mоre.

Thznks fⲟr wonderful info Ι was іn search of this infoгmation ffor my mission.
پنجشنبه 24 خرداد 1397 09:22 ق.ظ
Fastidious respond in return οf this matter witһ solid arguments ɑnd
explaining everything oon the topic of that.
سه شنبه 1 خرداد 1397 02:06 ق.ظ
It's going to be ending oof mine day, owever before end I am reading
this enormous post to increase my knowledge.
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 06:09 ب.ظ
Heey just wanted to give you a quick heads up. The words in your
article seem to be running ooff thee screen in Chrome. I'm not sure if this
iss a formatting issue or something to do with web browser compatibility but I thbought I'd post to llet yyou know.
Thee design and style look great though! Hopee you get the ssue
solved soon. Thanks
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 07:44 ق.ظ
Hello! This is my 1st comment here so I just wanted to givve
a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading your
posts. Can you sugggest any other blogs/websites/forums that go over the same subjects?
Thanks a lot!
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 05:00 ب.ظ
It's going to be finish of mine day, except before
end I am reasing this impressive piece of writing to improve my know-how.
شنبه 1 اردیبهشت 1397 12:59 ق.ظ
Hacing read this I believed iit was extremely informative.
I appreciate you taking thee time and effort tto putt thgis article together.
I once again fijnd yself spending a significant amoumt of timje boith reading and leaving comments.
Buut so what, iit was srill worth it!
جمعه 17 فروردین 1397 05:33 ب.ظ

Truly lots of very good material.
cialis for sale south africa dosagem ideal cialis cheap cialis cialis venta a domicilio cialis 100mg suppliers cialis bula cialis super kamagra callus cialis generic tadalafil buy cialis 10 doctissimo
جمعه 3 فروردین 1397 12:55 ب.ظ

This is nicely put. !
cialis prezzo di mercato cialis wir preise miglior cialis generico buy cialis uk no prescription only here cialis pills generic low dose cialis cialis generic tadalafil buy we like it safe cheap cialis cialis 05 cialis 20 mg cost
یکشنبه 27 اسفند 1396 08:17 ب.ظ

You actually mentioned it really well.
low dose cialis blood pressure acquisto online cialis cialis canadian drugs walgreens price for cialis cialis prezzo di mercato brand cialis generic cialis generico postepay cialis 5 mg effetti collateral enter site natural cialis buy cialis online
شنبه 9 دی 1396 11:18 ب.ظ
اللهم صلی علی محمد و آل محمد
ممنون از مطالب آموزندتون
جمعه 17 آذر 1396 11:54 ق.ظ
سلام.خوبید شما؟یه جوان 30ساله هستم چندین سال قصد دارم ازدواج کنم ولی بخاطر مشکلات مالی نمی توانم ازدواج کنم اگر امکانش هست به من کمک مالی کنید تا ازدواج کنم ممنون.شماره تماس 09033052928.
شماره عابربانک ملی(6037997213792667 )قربانی هستم.متشکرم.الله وکیلی اگر ناچار نبودم این پیام نمیدادم
دوشنبه 27 شهریور 1396 01:29 ب.ظ
I'm extremely pleased to uncover this website. I wanted to thank you
for ones time for this particularly wonderful read!!
I definitely enjoyed every bit of it and i also have you saved
to fav to check out new stuff on your blog.
چهارشنبه 18 مرداد 1396 02:09 ب.ظ
It's nearly impossible to find well-informed people
on this subject, but you seem like you know what you're talking about!
Thanks
شنبه 13 خرداد 1396 06:00 ق.ظ
دمتون گرم
اگه توکل ما به خدا و ائمه باشه و به حرفاشون اعتقاد داشته باشیم همه چیز حله.
دوشنبه 7 فروردین 1396 07:19 ق.ظ
Hey are using Wordpress for your site platform? I'm new to
the blog world but I'm trying to get started and set up
my own. Do you require any html coding knowledge to make your own blog?
Any help would be really appreciated!
پنجشنبه 5 اسفند 1395 01:01 ب.ظ
عالی بود
جمعه 29 بهمن 1395 02:25 ق.ظ
خییییییلی عالی
آدم چقد روحیه میگیره خدایی
پنجشنبه 25 آذر 1395 10:42 ق.ظ
عالی بود با تشکر
پنجشنبه 24 تیر 1395 08:02 ب.ظ
خیلی عالی
چهارشنبه 7 بهمن 1394 12:22 ق.ظ
نمیدونم چه حکمتی توی کار خدا هست که هر کس میاد قسمت نیست ازدواج کنم ،حتی با یکی ک حدود 4 ماه رفت و آمد داشتیم اما بهم خورد درسته کم سنم و شانسم هنوز زیاده اما با این اوضاع از طرفیم خانواده نگران جهاز و ... هستند و فک کنم چون از ته دل راضی نیستند(به خاطر شرایطشون که یکم فراهم نیست ) شرایط ازدواج منم جور نمی شه . نمیدونم خدای خودت به وعدت عمل کن
پنجشنبه 5 شهریور 1394 04:57 ب.ظ
از حدیثهای خوبتان تشکر میکنم
پنجشنبه 5 شهریور 1394 04:56 ب.ظ
پنجشنبه 2 بهمن 1393 08:10 ب.ظ
خداراشکر که دینم اسلام است....التماس دعا
سه شنبه 10 تیر 1393 06:13 ب.ظ
خوب بود اما افسوس که والدین به احادیث توجهی ندارند . من جوانی هستم که می خوام ازدواج کنم اما والدینم تصمیم جدی ندارند و دارم به گناه کشیده می شم یا شاید بهتر است بگم به گناه کشیده شدم . شما دوستان بگید من چه کار کنم ؟؟؟؟؟؟
شنبه 20 اردیبهشت 1393 09:46 ب.ظ
واقعا سایت بسیار خیلی بود.من سعی میکنم نهایت استفاده روببرم
سه شنبه 17 اردیبهشت 1392 10:48 ق.ظ
خخخخخخخخخخخخییییییییییییییییییلللللللللللللللللیییییییییییییییی عالی بود.بااجازتون مطالب قشنگتونو واسه کارم ورداشتم
سه شنبه 17 اردیبهشت 1392 10:48 ق.ظ
خخخخخخخخخخخخییییییییییییییییییلللللللللللللللللیییییییییییییییی عالی بود.بااجازتون مطالب قشنگتونو واسه کارم ورداشتم
دوشنبه 18 دی 1391 12:09 ب.ظ
kheyli khub bud
چهارشنبه 13 دی 1391 04:04 ب.ظ
چوخ انتیک
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی