تبلیغات
یار خدا - شریعت، طریقت، حقیقت
 
یار خدا
ز گهواره تا گور دانش بجوی

شریعت، طریقت، حقیقت

«وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الإِْنْسَ إِلاّ لِیَعْبُدُونِ»

«انسان هر اندازه بندگی کند به انسانیت دست می یابد زیرا برای بندگی و عبودیت آفریده شده است.»

راه رسیدن به قرب و فنا و ولایت الاهی صراط مستقیم عبودیت و بندگی است:

«وَ أَنِ اعْبُدُونِی هذا صِراطٌ مُسْتَقِیمٌ»

این راه مراتب گوناگونی دارد؛ یعنی بنابر درک و شعور و شهود رهپویان، این راه مراتب مختلفی پیدا می کند:


شریعت و طریقت و حقیقت نامهای مترادفی هستند که به اعتبارات گوناگون بر یک حقیقت صدق می کنند... .

شریعت اسمی است که بر راه های الهی وضع شده است و در بر دارنده اصول و فروع و مباح و واجب و مستحب و مستحبتر است. و طریقت گرفتن، برای احتیاط محکمتر کردن است. و هر راهی را که انسان بهتر و محکمتر می پیماید، طریقت نامیده می شود. آن راه، گفتار یا کردار یا صفت و یا حال باشد و اما حقیقت، ثابت کردن چیزی، برای کشف یا عیان یا حال یا وجدان است. بدین جهت، گفته اند شریعت، پرستش و فرمانبرداری اوست، طریقت، حاضر دیدن و حقیقت، مشاهده او (بدون وساطت هر چیز هستی دیدن است.)»

علامه سید حیدر آملی، اقسام بسیاری از عبادات را بر هر سه وجه بیان کرده اند. از آن میان مسأله وضو را به اختصار در این نوشتار می آوریم:

وضو سه جنبه دارد: واجب، مستحب و آداب. اما آنچه واجب است در شریعت پرداخته می شود که پنج چیز است: نیت، شستن صورت، شستن دو دست، مسح سر و مسح روی پا.

اما وضوی اهل طریقت عبارت است از پاکسازی نفس از رذایل اخلاقی و پاکیزه کردن عقل از افکار پلید و پیراستگی سر از نظر به غیر و طهارت اعضا از کارهایی که نه مطابق عقل است و نه شرع.

نیت وضوی اهل طریقت این است که هیچگاه کاری غیر رضای خداوند انجام ندهند. و شستن صورت آنها همراه با شستن وجه قلب از آلودگی تعلق به دنیا و شستن دو دست به معنای شستن دو دست از خطاها و تعلقات است. مسح سر برای این است که عقل و نفس، از ته مانده تعلقات و توهمات پاک شود و مسح دو پا برای منع از رفتن به راه ناخوشایند مولا و محبوب است.

و اما وضوی اهل حقیقت، عبارت است از طهارت سر (وجود متعین) از مشاهده غیر (حتی تعین خود). نیت وضوی اهل حقیقت این است که سالک قصد می کند در سرش که غیر او را مشاهده نکند:

«فَأَیْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ» و «اللّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ مُحِیط».

و شستن دستان به معنای عدم توجه به دارایی های دنیایی (مال و مقام و...) و دارایی های آخرتی (زهد، طاعت، حسنات و...و نعمتهای بهشتی). و مسح سر عبارت از پاک کردن باطن از خود بینی و تعین وجودی است.

و مسح پا منزه کردن قوای علمی و عملی از حرکت در غیر مسیر الهی و فنای اوست:

«فَاخْلَعْ نَعْلَیْکَ إِنَّکَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُویً»

پیامبران شریعت را در درجه اول به مردم می آموزند و آنها را به توحید الوهی و بندگی خداوند یکتا فرامی خوانند اما اولیای خدا آموزشهای پیامبران را به طور کامل فرا گرفته اند و مردم را به تعمیق شریعت و طی طریقت و رسیدن به حقیقت فرا می خوانند که همان توحید وجودی است. بنابراین، هر پیامبری باید نقبا و اولیایی داشته باشد که پس از او به تربیت امتش همت گمارده و حقیقت شریعت او را به مردم زمان پس از خود بنمایند.

سید حیدر معتقد است که هر پیامبری دوازده نقیب و ولیّ داشته که پس از او در میان امت می کوشیده اند و توحید وجودی را ترویج می کرده اند. و پیامبر اسلام نیز دوازده نقیب دارد و چون او خاتم انبیاست، دوازدهمین ولیّ پس از او نیز خاتم اولیاست و بی تردید او زنده و در میان ماست.

به هر حال، سلوک انسان در گرو عمل به شریعت، پیمودن طریقت و یافتن حقیقت است و این همه با عبودیت امکان پذیر است.

تحلیل و بررسی

1ـ سید حیدرنشان می دهد که معرفت وجود در مجال تفکیک ذهن و عین نمی گنجد بلکه از افقی برتر طلوع کرده و هر دو عالم ذهن و عین را فرا می گیرد و این دو، علامت و نشانه آن حقیقت اصیل یکتا هستند. استدلال سید حیدر چنین است:

بی تردید وجود مطلق، نقیض عدم مطلق است. به اتفاق اهل برهان واهل عرفان، عدم مطلق عبارت از امتناع وجود ذهنی و خارجی است، پس اگر نقیض عدم که وجود مطلق است، فقط ذهنی باشد پس وجود، عدم است و دیگر وجود نیست و این خُلف است. پس باید وجود مطلق در خارج هم موجود باشد.

البته این استدلال به این معنا نیست که وجود خارجی است و ذهنی نیست. ایشان در ادامه تصریح می کند:

وجود از حیث وجود منزه از همه قیود و اعتبارات است.

پس معرفت وجود و شهود وحدت حق در افق وجودی مشهود است.

2ـ انفسی بودن سیر عرفان با تأکید سید حیدر و سایر عرفای اسلامی، بسیار روشن است، بویژه این که حدیث معروف پیامبر: «من عرف نفسه فقد عرف ربه» اصل راه و سلوک عرفانی را در طی مراتب نفس می داند. سید حیدر با استفاده از آیات «نفخت فیه من روحی» و «فنفخنا فیها من روحنا» بر عظمت انسان و خدانمایی او تأکید می کند و می گوید انسان با دیدن و یافتن حقیقت نفس خویش صورت کامل الهی را نگریسته و کاملترین مراتب معرفت او را به علم ارثی و نه علم کسبی می یابد. علم کسبی در افق ذهن با تعلیم رسمی حاصل می شود اما علم ارثی که مخصوص انبیا و اولیاست با تابش انوار حقیقت در نفس سالک کشف می شود.

3ـ اصل فنا نیز رکن مقام ولایت است و پس از آن، وحدت با حق تعالی و حیات حقیقی کشف می شود.

4ـ عقاید اسلامی پس از پیامبر با تعلیم اولیای خالص حق تعالی که از سوی پیامبر(ص) معرفی شدند آموزش داده شد. حضرت علی(ع) و فرزندان معصوم ایشان توحید را به دقت در همه ابعاد به مسلمین آموختند و هر گاه اندیشه های انحراف تشبیه گرا یا تعطیل گرا و یا جبری و تفویض پدید می آمد، در برابر آن ایستاده و با بیان خالصترین و نابترین اوصاف الهی هرگونه کج شناسی را تصحیح می کردند.

مقام بلند و رفیع انسان با عبودیت تفسیر می شود و همین عبودیت مرکب معراج پیامبر(ص) و همه انسانهاست. خدا نوری است که همه عالم را روشن کرده اما در هیچ چیز حلول نکرده. همه چیز از اوست و او غیر از همه چیز است. همه چیز او را می نماید ولی به کنه معرفت او نمی توان رسید. او معشوقی نزدیک است که فرزندان آدم را در آغوش گرفته ولی در عین حال، در عظمت و جلال خود چنان اعتلا یافته که با هیچ یک از مخلوقات نسبتی ندارد و پدر خوانده نمی شود. این ذات بلند و نزدیک، انسان را از درون تا بی نهایت می کشد و هیچ ایستایی و توقفی را در سلوک و سرو و سعادت و معرفت او برنمی تابد.

البته مشکل بزرگی که گریبان گیر معارف عرفانی اسلام شده پیچیدگی آن به دلیل وجود اصطلاحات و عبارات سنگین و دشوار است که عموم مردم را از فهم این حقایق لطیف فطری محروم می سازد و این برخلاف غرض اولیای خداست. البته این اصلاح سازیها و پیچیدگیهای نظری برای عده ای از نخبگان مفید و حتی ضروری است. هرچند مشکل محدود شدن آموزه های عرفانی در این حصار، در زمان ظهور خاتم اولیا بر طرف می شود اما زمان باید برای آن فکری کرد.

در بُعد اعمال نیز، دین اسلام شریعت کاملی دارد که از چند ویژگی منحصر به فرد بهره مند است:

1ـ عبادت مختصری را به عنوان واجب در طول روز و شب قرار داده (نماز) و در طول سال (روزه و زکات و خمس) و در طول عمر (حج) 2ـ این اعمال، هم به صورت فردی و هم جمعی انجام می شود و در مواردی (غالبا مستحبات) بر پنهان کردن آنها تاکید شده است که خلوت حالت مخصوصی میان انسان و خدا پیدا می آورد.

3ـ در مواردی بر جماعت و علنی بودن این عبادات تاکید شده است که انسان را در متن حیات اجتماعی و با شکوفایی فطرت اجتماعی از هویت معنوی و الهی بهره مند می سازد و به همین منظور برخی از احکام اساسی، اجتماعی است (امر به معروف و نهی از منکر).

4ـ بعضی از این احکام، به تعبیر سید حیدر آملی، «قیام به سیاست» و اداره امور دنیایی است (جهاد، تولی و تبری) که اساس نظام اجتماعی را با هویت الهی می سازد و این امکان را فراهم می کند که نه تنها عده ای خاص بلکه همه مردم به سلوک عرفانی وارد شده و به توحید حقیقی برسند؛ همچنان که در زمان ظهور خاتم اولیا نظام اجتماعی توحید، فطرت توحیدی انسانها را شکوفا می سازد و آن حضرت، همه را به توحید وجودی فرا خوانده و ندای لا اله الا الله را در دنیا طنین افکن می سازد.

5ـ اعمال و عبادات در دین اسلام، دارای مراتبی است که هر کس به فراخور حال و خواست خود می تواند آنها را انجام دهد. آنچه واجب و مربوط به شریعت است بسیار مختصر بوده و همه امکان انجام آن را با هر وضعیت و توانی، دارند. آنچه مربوط به طریقت است و مستحب، هر کس به اندازه میل خود می تواند به آن عمل کند و حقیقت، توفیقی است که از جانب خدا بر بندگان فرو می بارد و حجاب را از قلب و سر آنها کنار می زند و سرور معرفت خود را بر جان عارفان سرازیر می سازد. اصول اخلاقی که در همه ادیان آمده در تعالیم اسلام بسیار دقیق و مربوط به هم تعریف شده است. اساس دین اسلام که محبت است به دقت، تبیین شده تا مانع سلوک نباشد. امام باقر(ع) فرمودند: «الا یمان حبّ و بغض.» یعنی: اساس ایمان، حبّ و بغض است.

این روایت، اشاره دارد به این که همه انسانها شایسته دوست داشتند، غیر از کسانی که مانع سلوک افراد جامعه می شوند.

برایند پژوهش

آدمیان در هر جا و در هر زمان، از فطرت توحیدی بهره مندند و همین اصل آنها را به سوی شهود وحدت و فنا می کشد. تکامل معنوی انسان با اعمال و عقاید او امکان پذیر است.

این عقاید و اعمال، از جانب خداوند به واسطه انبیا و سپس اولیا به مردم تعلیم داده می شود تا آنها نیز به مقام اولیا برسند اما انحرافات و تحریفاتی که در ادیان مختلف صورت گرفته سیر عرفانی در همه ادیان را محدود کرده است؛ برخی از ادیان کمتر و برخی بیشتر. بعضی ادیان در عقاید و نقش محوری دادن به اموری غیر از خداوند در سلوک عرفانی مشکل پیدا کرده اند. برخی در تنظیم آموزه های بنیادین خداشناسی و برخی در بعد اعمال و اغلب آنها، در همه این موارد مشکل دارند.

اما عرفان اسلامی که در برترین مرتبه قرار دارد با یک مشکل اساسی همراه شده و آن پیچیده شدن زبان آموزه های عرفانی است که عموم مردم از فهم آن محروم شده اند. اصل تجربه عرفانی یک حقیقت واحد است که از افق آگاهی وجودی طلوع می کند و هر که به واسطه اعمال و عقاید به مشرق حقیقت نزدیکتر شده باشد، بیشتر از انوار حق، بهره مند می گردد.نوع مطلب : عرفان و تصوف، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
شنبه 2 تیر 1397 02:53 ب.ظ
Firsdt of all Ӏ would liкe to say great blog! I had
a quick question that I'd like to aask iif you don't mind.
I wаs іnterested t᧐ fіnd out hhow yoս center
yoursеlf ɑnd cⅼear yoᥙr thoughts beforе writing.
I have had a hard time clearing my mind іn getting myy ideas out tһere.
I Ԁ᧐ enjoy writing bսt іt ϳust seems like the fiest 10
to 15 minutes are generally wasted јust trying tⲟ figuree out how to begіn. Any suggestions or tips?

Τhanks!
چهارشنبه 30 خرداد 1397 08:58 ب.ظ
Superb postt howaever Ι wwas wondering іf you ⅽould wriye а
litte more on tһis subject? I'd be very grateful if you cоuld
elaborate а little bіt m᧐re. Kudos!
شنبه 26 خرداد 1397 03:28 ب.ظ
If you are goijng fоr best c᧐ntents like me, simply pay a quick visit tһіs site evеry dаy Ƅecause іt prlvides feature ⅽontents, thanks
جمعه 25 خرداد 1397 06:00 ق.ظ
Тhis iss a гeally goiod tіp particᥙlarly to thоsе
neԝ tο tthe blogosphere. Short Ьut νery accurate info… Мany thankѕ for sharing this one.
A must rеad article!
دوشنبه 7 خرداد 1397 06:42 ق.ظ

Thanks a lot, I like this!
buy name brand cialis on line canadian discount cialis cialis online tadalafil 5mg cialis online nederland india cialis 100mg cost we like it cialis price weblink price cialis walgreens price for cialis side effects for cialis
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 07:28 ق.ظ
For the reason that the admin of this wweb site is
working, no question very shortly it will be famous, due to its quality contents.
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:18 ق.ظ

Truly a good deal of useful material.
side effects of cialis cialis 20mg prix en pharmacie cialis herbs cialis rezeptfrei cialis canadian drugs how do cialis pills work cialis professional yohimbe buy cialis online legal wow look it cialis mexico tadalafil generic
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 11:48 ق.ظ

Regards. I like this.
price for viagra buy genuine viagra buy legal viagra where can i buy viagra from online pharmacy levitra viagra online purchase can i buy viagra without a prescription order online viagra buy original viagra how to get viagra
دوشنبه 3 اردیبهشت 1397 02:45 ب.ظ
After looking oveer a handfful of the blog plsts oon your web
site, I really appreciate yopur techniwue off riting a
blog. I bookmarked it tto my bookmark site list andd will bee
checking back soon. Please vist my websit too and ttell me what yoou think.
شنبه 18 فروردین 1397 03:51 ق.ظ

You actually revealed this very well!
cialis 5mg prix click now cialis from canada cilas cialis canadian drugs acheter cialis kamagra we choice free trial of cialis generic cialis at walmart cialis for sale in europa we choice cialis pfizer india side effects of cialis
دوشنبه 28 اسفند 1396 07:42 ق.ظ

Wow many of amazing data.
canada discount drugs cialis non 5 mg cialis generici prix cialis once a da cialis pills in singapore cialis for sale cialis tadalafil we use it cialis online store prescription doctor cialis buy cialis cheap 10 mg cialis online
دوشنبه 27 شهریور 1396 08:37 ق.ظ
Undeniably imagine that that you stated. Your favourite reason appeared to be at the internet
the easiest factor to bear in mind of. I say to you, I
definitely get annoyed whilst other folks
consider issues that they just do not recognise about.

You managed to hit the nail upon the highest as well as outlined
out the entire thing without having side-effects , other
people could take a signal. Will probably be back to get more.
Thank you
چهارشنبه 1 شهریور 1396 03:43 ب.ظ
I do not even know how I ended up here, but I thought this post was
great. I do not know who you are but definitely you are going to a famous blogger if
you are not already ;) Cheers!
شنبه 7 مرداد 1396 07:19 ب.ظ
Your way of telling all in this post is actually good,
all be able to simply be aware of it, Thanks a lot.
جمعه 16 تیر 1396 06:12 ب.ظ
Great article! We will be linking to this great article on our site.
Keep up the good writing.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 04:59 ب.ظ
naturally like your web site however you have to take a look at the spelling
on quite a few of your posts. A number of them are rife with spelling problems and I in finding it very troublesome to tell the truth nevertheless I'll definitely
come back again.
سه شنبه 29 فروردین 1396 11:01 ق.ظ
Hello, i feel that i saw you visited my website so i got here to return the desire?.I'm trying to find things to improve my site!I guess its good enough to make use of some of your ideas!!
سه شنبه 15 فروردین 1396 05:34 ق.ظ
Just want to say your article is as astonishing.
The clarity in your post is simply excellent and i can assume you are an expert on this subject.
Well with your permission allow me to grab your RSS
feed to keep updated with forthcoming post.
Thanks a million and please carry on the enjoyable work.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی