تبلیغات
یار خدا - صفویه
 
یار خدا
ز گهواره تا گور دانش بجوی
دوشنبه 7 اسفند 1391

صفویه

تاریخ تشکیل حکومت صفوی سال 907 قمری است زمانی که شاه اسماعیل پس از جنگ با دو رقیب سرسخت خود یعنی شروان شاه و پدر و جدش ، الوند میرزای آق قویونلو و شکست آن دو به پیروزی بزرگی دست یافت و موفق به تاسیس این سلسله شد .

در آغاز تاسیس حکومت صفویه به دست شاه اسماعیل اگر چه از یک سو برخی از مناطق از قبیل قم، کاشان، طبرستان، ری و بیهق مرکز تجمع تشیع به شمار می رفته است .[1]

 و از سوی دیگر ، از دو قرن پیش ، به سبب گسترش توجه مردم به محبت امیرالمومنیت (ع) و خاندان وی این دوستی با پیروی از مذهب تسنن ناسازگار نبود.

 اما اکثریت مردم ایران پیرو مذهب اهل سنت بودند . از این رو یکی از پیامدهای مهم به قدرت رسیدن دولت صفوی به رهبری شاه اسماعیل گسترش تشیع در قالب تشکیل دولت شیعی فراگیر بود. بدین منظور شاه اسماعیل با شمشیر آخته و با اعلام تبری از خلفای سه گانه از مردم خواست که لعن و سب آنان رامعمول دارند.

 و قزلباشان مامور شنیدن لعن و نفرین و گرفتن تبری از مردم شدند. [2] البته علت انتخاب این مذهب و آنین اجباری به یقیب روشن نیست در برخی از گزارش های مروخان عهد صفوی اعتقاد قلبی اسماعیل به مذهب شیعه و رسالت مذهبی او دلیل این انتخاب دانسته  شده است.

اما مورخان و تحلیل گران معاصر انگیزه های دیگری را برای این اقدام شاه اسماعیل بیان کرده اند

1 -  آنکه شاه اسماعیل با این امر ، توان یک ایدئولوژی پویا [3] را به دولت جدید بخشید و به آن این قدرت را داد که بر مشکلات اولیه فایق آید و شرایط برو رفت کشور را از بحران های جدی ای که حکومت صفوی پس از مرگ شاه اسماعیل در سال 930 با آن روبه رو شد فراهم آورد.[4] دیگر آنکه شاه اسماعیل تشیع را عامل مناسبی برای کسب هویت سیاسی و ارضی متمایز کردن قلمرو خو از همسایگان سنی یعنی عثمانی، بزرگ ترین قدرت جهان اسلام در قرن دهم و ازبک به حساب آورد.[5]

دولت صوفی با تلفیق و بهر گیری از سه عنصر،

1 _  نمایندگی اما دورازدهم(عج) فره ایزدی یا سلطنت الهی

2 - که بر اساس آن سلطان سایه خدا بر زمین است.

3 _ طریقت صفوی مبتنی بر رابطه مرید و مرادی میان شاه و سپاهیان شالوده های قدرت خود را استحکام بخشید.[6] و موفق به تشکیل نخستین دولت فراگیر ایران پس از اسلام شد.

درباره عنصر دوم بایدگفت : یکی از عناصر و عواملی که به استحکام و استقرار حکومت صفوی کمک کرد و سبب شد که شاه در بلاترین جایگاه قدرت قرار گیرد. اعتقاد به الهی بودن وجود پادشاه صفوی و اینکه آنان سایه خدا بر زمین اند بود. این باور به تدریج چنان در ذهن مردم جای گرفت که آنان فرمان بری از شاهان صفوی را واجب و سرپیچی از فرامینشان را گناهی نابخشودنی می دانستند. شاردن جهان گرد فرانسوی درباره دیدگاه و باور ایرانیان نسبت به پادشاهان صفوی گفته است:

ایرانیان صادقانه فرمان های پادشاه خود را واجب الاطاعه می دانند و به رضا و غبت فرمان میبرند و به تحقیق می توان بارو کرد مردم ایران مطیع ترین ملت نسبت به پادشاه خود می باشند.

 آنان چنین گمان می کنند که همه سلاطین به طبع بیدادگر و خود رای اند و باید به همین چشم به آنان نگریست و فرمان های  آنان را اگر چه بر خلاف عدل باشد . به شرط اینکه با احکام شرع مخالفت نداشته باشد به ناچار باید پذیرفت آنا بر این باورند که ستمگری لازمه پادشاهی است.

یکی از حوادث مهم عصر حکومت صفوی سوگواری و مرثیه سرایی برای سالار شهیدان(ع) بوده

سوگواری و مرثیه سرایی برای سالار شهیدان(ع) در زمان معصومین(ع) رایج بوده و همچنین بر تداوم آن توصیه شده است.

 بزرگان دین نیز همواره شیعیان را بر ادامه این امر مقدس توصیه می فرمودند؛ اما این كه آیا عزاداری مرسوم زمان ما از همان ابتدا و از عصر امامان معصوم(ع) بوده یا پس از آن رایج شده است، به نظر می رسد كه بعضی از شیوه های عزاداری، به ویژه تعزیه خوانی ها، بعد از ائمه(ع) به وجود آمده است.

 چنانكه پترچلكووسكی در این زمینه می گوید: مراسم محرم حمایت و تشویق دربار صفوی را جلب كرد. یادكرد شهادت امام حسین(ع) به صورت عملی میهن پرستانه درآمد. گزارش‌های متعددی از اجتماعات مزبور، كه اكثرا توسط فرستادگان سیاسی اروپا، مبلغان، بازرگانان و سیاحان به ثبت رسیده، از اشخاصی سخن

 می‏گویند كه ملبس به جامه های رنگارنگ بوده، به طور منظم پیاده روی می كردند، یا سوار بر اسب ها و شترها، آفریننده وقایعی بودند كه به واقعه حزن انگیز كربلا ختم می شد. نبردهای ساختگی توسط صدها تن از عزاداران ملبس به جامه های همگون و مسلح به تیر و كمان و شمشیر و سلاح های دیگر، به طور آهسته بازی می شد. سراسر نمایش با سوگ نوا همراهی می شد و تماشاگران كه در امتداد گذرگاهها صف می كشیدند، بر سینه می زدند و در حالی كه دسته عزا از كنارشان رد می شد، فریاد می زدند: "حسین، حسین، یا شاه شهیدان حسین".(1)

هرچند برخی، تاریخ شروع عزاداری به این سبك را به دوره حكومت آل بویه نسبت داده اند، ولی روضه خوانی یا قرائت كتاب "روضه الشهدا" و كتاب های مشابه بر روی منبر، از دوره صفویه شروع شد.(2) در همان زمان كه مراسم محرم در دوره صفویه رشد و توسعه می یافت، و شكل مهم و معروف دیگری از نمایش مذهبی پدید آمد كه نقل نمایشی زندگی و اعمال، رنج و مرگ شهیدان بود. موضوع این نمایش در اساس- هر چند هم اندك- همیشه در ارتباط با واقعه كربلا بود، این داستان ها از كتاب فارسی به نام "روضه الشهدا" یا بهشت شهیدان، گرفته می شد و از اوایل سده شانزدهم در میان شیعیان به گونه ای گسترده، انتشار یافت.

 درباره مراسم تعزیه خوانی و عزاداری در دوره صفویه، ژان كالمار می‌نویسد: تجدید خاطره فاجعه كربلا به صورتی كه در زمان صفویه جانی تازه گرفت، دنباله سنتی قدیمی از آداب مذهبی است؛ مانند بقاع شهیدان كربلا، سینه زنی و روضه خوانی در روز عاشورا و در دهه اول محرم، كه به وسیله مسلمانانی كه گرایش های عقیدتی گوناگون دارند اجرا می شده است، .... موضوع گرفتن انتقام امام حسین(ع) كه از دیرباز بخش اعظم تجدید خاطره فاجعه كربلا حكم فرما بوده و شاه اسماعیل- بنیانگذار سلسله صفوی- از آن برای تبلیغ و پیشبرد كارهای خود استفاده كرد.(3)

ژان كالمار، قسمت بیشتری از تحولات عزاداری را به سنت های دیرینه ایران مربوط می داند و چنین  

می‏نویسد: به عقیده من قسمت اعظم این تحول، صرف نظر از جنبه و عقیدتی آن، تحت تأثیر سنت های به وجود آمده است كه ریشه های ژرف نزد ایرانیان دارد و حتی صورت منقح تر نمایشی، مصائب روحانی را موجب گردیده است.(4)

مطلبی كه قابل توجه است این كه چون قبل از صفویه عزاداری به این سبك رایج نبوده و با جلوس شاه اسماعیل بر تخت سلطنت و چند ماه بعد از آن، تألیف كتاب روضه الشهدا در تبریز به پایان رسید كه مجموعه روایات رثایی و حماسی و دینی تركی و فارسی را درباره فاجعه كربلا و یادآوری آن و انتقام گیری، به زبان فارسی درآورد؛ پس در اینجا هم مانند برخی جاهای دیگر، خود را در برابر موقعیتی تناقض آمیز می بینیم كه در آن ایران شیعی، مصیبت نامه كربلا را به یك صوفی از سلسله «نقش بندی» مدیون است كه مسلما به تقیه متصفش كرده اند و احتمالا مردی از اهل تسنن بوده كه در محافل صوفی گری و فتوت، هر چه بیشتر، اهل بیت و شهیدان كربلا را محترم می شمرده است.(5)

در این جا روشن می شود كه با توجه به خلأ فرهنگی دوران صفویه، سرودن شعر در مدح و رثای ائمه و شهدای كربلا، برای شاعران افتخاری بس بزرگ محسوب می شد. حتی می توان گفت كه احتمالاً اگر محركی مانند هفت بند محتشم كاشانی، كه در گسترش بعدی ذكر مصائب تأثیر بسزایی داشته نمی بود، تعزیه خوانی به جای مهمی نمی رسید.

در دهه های آخر قرن دهم، شاهد رواج مراسم عزاداری ماه محرم، بیشتر در مراكز شهری شیعی هستیم، در كنار عزایی عمومی كه می رود تا بیستم و حتی بیست و هشتم صفر نیز به طول انجامد، به موازات این امر روضه خوانی گسترش می یابد و از قرن یازدهم موجب افزایش خیرات برای جمع بسیاری كه به این مجالس روی می آورند، موجب افزایش خیرات می گردد؛ علاوه بر این، با این كه هیچ اطلاعی متكی بر ارقام در دست نیست، پس از آن كه در نیمه دوم قرن یازدهم تدارك چشم گیری برای برگزاری عزای حسینی و تعزیه های سیار آغاز می شود، حمایت رسمی از این مراسم باید كسب اهمیتی كرده باشد.(6)

با روی كار آمدن دولت صفویه و درآوردن مملكت به صورت كشوری شیعه و مقتدر تأثیری فراوان بر آینده آیین سوگواری محرم گذارد، به گونه ای كه تظاهرات شكوهمند شیعیان در محرم هر سال، در نشر و اشاعه مذهب تشیع در فلات قاره ایران، مساعدت فراوانی كرد. در این زمان كتاب «روضه الشهدا» به رشته تحریر درآمد و قوه محركه ای شد برای پیدایش مراسم محرم كه از بطن آن، سبك تازه ای از فعالیت به نام روضه خوانی با قرائت «روضه الشهدا» به وجود آمد. دو قرن و نیم بعد، این سبك به منزله رشته ای كه به وسیله آن، اشعار غنایی و متون و نمایش های تعزیه به هم بافته شدند.(7)

از آن چه گذشت چنین برمی آید كه عزاداری به سبك موجود، از صدر اسلام نبوده، بلكه بیشتر از دوران صفویه به وجود آمده است، هرچند عده ای بر این باورند كه منشا آن از زمان آل بویه می باشد؛ رواج سبك عزاداری صفویه می تواند به این دلیل باشد كه

اولا: دولت روی كارآمده، شیعی بوده، تمام امكانات را در دست داشته است.

ثانیا: بیشتر مردم شیعه بودند و ترویج نهضت حسینی و بیان مظلومیت های آن حضرت و اهل بیت و یارانش را می خواستند، بنابراین دو عامل یادشده در شكل گرفتن سبك موجود، نقش اساسی داشتند.

از سوی دیگر عزاداری به این سبك، تازه و نو بوده است و كارشناسان فرهیخته و زبردست و آگاه، برعملكرد آنها نظارت نداشتند؛ از این رو در ضمن كارهای صورت گرفته، مواردی نیز افزوده شد و مورد حمایت دولت صفوی قرار گرفت.

(1) - تعزیه هنر بومی پیشرو ایران، پترچلكووسكی، ترجمه: داود خاتمی، ص10-11، تهران: شركت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، سال 1367شمسی.

(2) - تعزیه هنر بومی پیشرو ایران، پترچلكووسكی، ترجمه: داود خاتمی، ص11، تهران: شركت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، سال 1367شمسی.

(3) - فتوت نامه سلطانی، مقدمه، ص95، تهران: چاپ محجوب، سال 1350شمسی.

(4) - پترچلكووسكی، ص164؛ اخلاص كامل به امام حسین(ع)، ژان كالمار، پاریس: بی تا، 1354شمسی، 1975م.

(5) - پترچلكووسكی، ص165؛ اخلاص كامل به امام حسین(ع)، ژان كالمار، همان.

(6) - پترچلكووسكی، همان، ص165-166.

(7) - پترچلكووسكی، ص165؛ اخلاص كامل به امام حسین(ع)، ص366.[1]  - رسول جعفریان تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفویه ص 173 به بعد

 

 [2]  - مجهول عالم آرای صفوی با اهتمام یدالله شکری ص 64 ، 65 راجر سیوری ایران عصر صفوی ترجمه کامبیز عزیزی ص 27

 ایران عصر صفوی ص 32 [3]

[4]  همان ص 28

[5]  ایران عصر صفوی ص 29

 

[6]  - ایران عصر صفوی 29

نوع مطلب : عمومی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
جمعه 16 آذر 1397 05:16 ق.ظ

Thanks a lot, Numerous knowledge.

cialis bula cialis dosage we like it safe cheap cialis canada discount drugs cialis cialis price thailand buy generic cialis cialis lilly tadalafi buy cialis online legal generic cialis with dapoxetine american pharmacy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:02 ب.ظ

You made the point!
generic cialis review uk what is cialis cialis daily dose generic acquistare cialis internet click here take cialis generic cialis review uk cialis 10 doctissimo we choice free trial of cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 02:34 ق.ظ

Nicely put. With thanks!
cialis daily new zealand cialis online nederland low cost cialis 20mg cialis generico lilly cialis dose 30mg best generic drugs cialis safe dosage for cialis ou acheter du cialis pas cher viagra or cialis acquistare cialis internet
سه شنبه 13 آذر 1397 03:32 ب.ظ

Great material. Thanks a lot.
generic cialis tadalafil precios de cialis generico generic cialis pro prezzo cialis a buon mercato cialis y deporte cialis super kamagra cialis 05 cialis canadian drugs cialis vs viagra acheter du cialis a geneve
دوشنبه 12 آذر 1397 03:57 ب.ظ

You actually revealed that terrifically.
cialis kaufen wo cialis daily new zealand prices on cialis 10 mg click here cialis daily uk canada discount drugs cialis tadalafil tablets callus cialis for bph acheter du cialis a geneve estudios de cialis genricos
شنبه 10 آذر 1397 03:58 ب.ظ

Amazing a lot of beneficial facts.
acheter cialis meilleur pri prix de cialis cialis side effects dangers import cialis cialis for sale in europa free cialis viagra vs cialis vs levitra how do cialis pills work canadian discount cialis venta de cialis canada
جمعه 9 آذر 1397 03:52 ب.ظ

With thanks! Plenty of data!

canada discount drugs cialis buy original cialis cialis para que sirve cialis 20 mg best price cialis for sale south africa cialis side effects dangers buy cialis online nz order cialis from india cialis coupons printable generic for cialis
جمعه 9 آذر 1397 04:07 ق.ظ

Thanks, Loads of advice.

cialis generico order cialis from india generic cialis usa cialis online cialis daily reviews cialis prices in england try it no rx cialis recommended site cialis kanada cheap cialis generic cialis at the pharmacy
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:47 ق.ظ

Regards, Numerous info.

cialis generico milano cialis without a doctor's prescription prezzo cialis a buon mercato achat cialis en itali precios de cialis generico low cost cialis 20mg venta cialis en espaa cialis tablets australia cialis y deporte cialis pills price each
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:17 ب.ظ

Kudos! I like it.
price cialis wal mart pharmacy cialis 20mg prix en pharmacie cialis lilly tadalafi generic cialis 20mg tablets cialis prices cipla cialis online cialis cipla best buy cialis dose 30mg we like it cialis soft gel enter site very cheap cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:13 ق.ظ

Reliable posts. Cheers.
cialis online how to purchase cialis on line cialis dosage opinioni cialis generico cialis pills cialis prezzo in linea basso purchasing cialis on the internet cialis purchasing il cialis quanto costa buy cialis online legal
جمعه 20 مهر 1397 01:33 ق.ظ

Thanks! Lots of info!

levitra prices levitra buy levitra generic cheap 20mg levitra levitra levitra prices vardenafil 20mg levitra 10 mg kopen vardenafil 20mg levitra 20 mg bayer prezzo
یکشنبه 8 مهر 1397 09:19 ق.ظ

Thank you, I enjoy this.
buying cialis on internet click now buy cialis brand cialis uk cialis pills boards cialis pills in singapore low cost cialis 20mg low cost cialis 20mg cialis online holland cialis from canada cialis cipla best buy
شنبه 7 مهر 1397 10:06 ق.ظ

Great forum posts, Many thanks.
cialis prices cialis canada venta de cialis canada cialis generico online canadian cialis non 5 mg cialis generici cialis tablets no prescription cialis cheap tadalafil 10 mg generic for cialis
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:45 ب.ظ

Wow all kinds of awesome tips!
tadalafil tadalafil 10 mg cialis manufacturer coupon when can i take another cialis cialis kaufen wo generic cialis cialis pills boards deutschland cialis online cialis kamagra levitra cialis canadian drugs
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:44 ق.ظ

Thank you, I enjoy this!
how to get viagra uk buy viagra pills buy viagra superdrug buy tadalafil online buy cheap viagra canada buy cheap viagra online without prescription order cheap viagra usa online pharmacy how buy viagra how to buy viagra without prescription
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:34 ب.ظ

You said that terrifically!
generic cialis at walmart cialis tadalafil online cialis 20mg preis cf cipla cialis online cialis generika in deutschland kaufen prices for cialis 50mg american pharmacy cialis canadian discount cialis only best offers cialis use tadalafil tablets
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:11 ق.ظ

You definitely made the point.
cialis manufacturer coupon comprar cialis navarr buy cialis uk no prescription cialis professional yohimbe prix de cialis how much does a cialis cost cialis taglich where to buy cialis in ontario cialis 20mg preis cf buying cialis in colombia
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:10 ق.ظ

Thank you. Terrific information.
cialis side effects side effects of cialis cialis super kamagra cialis kaufen bankberweisung cialis en 24 hora low dose cialis blood pressure warnings for cialis cialis wir preise how does cialis work generic cialis at the pharmacy
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:11 ب.ظ

Useful posts. Many thanks!
viagra alternative buy viagra cheapest buy viagra south africa how to order viagra pills how to get viagra online can you really buy viagra online sildenafil to buy can i buy viagra over the counter viagra prices uk buy women viagra
شنبه 18 فروردین 1397 04:58 ق.ظ

Fantastic postings, Cheers.
buy online cialis 5mg cialis pills boards trusted tabled cialis softabs rezeptfrei cialis apotheke cialis kaufen wo generic cialis review uk 5 mg cialis coupon printable cialis in sconto when can i take another cialis cialis 5 mg scheda tecnica
پنجشنبه 23 شهریور 1396 07:29 ب.ظ
You have made some decent points there. I checked on the internet for additional information about the issue and found most people
will go along with your views on this site.
دوشنبه 30 مرداد 1396 06:04 ب.ظ
Nice weblog right here! Also your website rather a lot up very
fast! What web host are you the use of? Can I am getting your
associate link in your host? I want my site loaded up as fast as yours lol
چهارشنبه 18 مرداد 1396 01:29 ب.ظ
I'm extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog.

Is this a paid theme or did you customize it yourself? Either way keep up the nice quality writing,
it is rare to see a great blog like this one these days.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی